Jätä kommentti

QR-koodin avulla valmisbetonia tilaamaan

Lukemalla alla olevan QR-koodin kännykkäsi koodinlukijalla, pääset suoraan valmisbetonin tilausjärjestelmään! Kokeile!tilaabetonia

Mainokset
Jätä kommentti

Raskasbetonin avulla voi puolittaa säderakennuksen seinäpaksuuden

Kuopion Yliopistollisen sairaalan (KYS) rakenteilla olevan säderakennuksen seinät rakennetaan Lujabetonin toimittamasta raskasbetonista. Raskasbetoni on parhaimmillaan erikoisvaatimuksia sisältävissä kohteissa kuten säderakennuksien seinissä, jolloin päästään noin puoleen määrästä samojen suojaominaisuuksien saavuttamiseksi. 

Raskasbetonia voidaan käyttää suuren tiheytensä ansiosta esimerkiksi ydinvoimaloissa ja sairaaloissa, joissa vaaditaan voimakasta ionisoivan säteilyn suojausta. Lisäksi raskasbetonin suurta massaa voidaan käyttää hyväksi siltojen, sulkujen, patoluukkujen, hissien ja kaivinkoneiden vastapainoina. Suomessa on toistaiseksi käytetty raskasbetonointia melko vähän.

Lujabetonilla on kokemuksia raskasbetonirakentamisesta jo entuudestaan. Joensuussa betonoitiin talvella 2013 sillan vastapaino, jossa betonin tiheysvaatimus oli 3000kg/m3.

– Joensuun siltabetonoinnin yhteydessä selvisi, että kyseistä raskaskiviainesta käytetään myös sädesuojausta vaativissa kohteissa, kertoo Lujabetonin valmisbetoniyksikön johtaja Markus Haatainen.

– Valmis koekappale lähetettiin tarkkoihin säteilytesteihin VTT:lle, minkä jälkeen rakentajan kanssa tehdyissä ennakkokokeissa mitattiin ajankäyttö sekä pumppauksen toimivuuden arviointi prosessin onnistumisen varmistamiseksi.

Kuopion Yliopistollisen sairaalan säderakennus rakennetaan Puijon sairaalan tontille vuosien 2013–2015 aikana. Säderakennukseen keskitetään syöpähoidot ja patologian toiminnot. Kolmikerroksisen rakennuksen pinta-ala on noin 10 000 neliömetriä.

Elementit sekä säderakennuksen raskasbetonin toimittaa Lujabetoni Oy ja asennuksen suorittaa Nostokonepalvelu JK Oy sekä Maanrakennuspalvelu Mikko Lyytinen Oy.

Raskasbetoni

Raskasbetonin ominaisuudet tulevat runkoaineena käytettävästä raskaammasta kiviaineesta, jonka tiheys on lähes 5 000 kg/m3. Betoni on lujuudeltaan C32/40 ja sen tiheysvaatimus on 3500kg/m3. Normaalin betonin tiheys on noin 2 400 kg/m3 ja raudoitetun betonin painona käytetään yleensä 2 500 kg/m3.

4,8 tonnia kuutiolta painava raskasbetonin kiviaines toimitetaan Pohjois-Ruotsin Kiirunasta.

Lujatalo Lujatalo, tänään at 11.40.25

Jätä kommentti

Lujabetonin toimitusjohtaja Mikko Isotalo kertoo miten vuosi 2012 sujui

Jätä kommentti

Lujabetonin hieno 60-vuotinen historia on nyt laitettu kansien väliin

Jos sinulla on koneessasi Flash Player, pääset selailemaan historiikkia ruudullasi:
http://bit.ly/YIkr1l

Jätä kommentti

Espoon kaupungin kiinteistöpalvelukeskus on jatkanut maa-alueen vuokraamista Lujabetonin betoniaseman toimintaa varten 31.12.2016 saakka.

Otteita Espoon ympäristötarkastajan tarkastuspöytäkirjasta:
Espoon kaupungin ympäristölautakunta/ympäristökeskus valvovat alueellaan ympäristönsuojeluviranomaisena ympäristölainsäädännön ja sen perusteella annettujen määräysten ja ohjeiden noudattamista.
Ympäristöasioista vastaava
Tarja Salmimies, puh. 044 585 2433.

Toiminta kiinteistöllä
Kiinteistöllä myydään ja valmistetaan valmisbetonia.
Pihalla on betoniautojen pesuhalli sekä lavoja kierrätettäville jätteille.

Kiinteistön rekisteritiedot ja omistaja
Kiinteistö nro 49-17-53-1
Omistaja Espoon kaupunki.

Toiminnan luvat ja ilmoitukset
Espoon ympäristölautakunnan ympäristölupa Dno 5746/11.01.00/2011. Espoon kaupungin kiinteistöpalvelukeskus on jatkanut 13.10.2011 tekemällään päätöksellä maa-alueen vuokraamista betoniaseman toimintaa varten 31.12.2016 saakka.

Asemakaava. Alueella on voimassa ympäristöministeriön 23.1.1991 vahvistama Turvesuon asemakaava. Sen mukaan betoniaseman sijaintipaikka on toimisto- tai ympäristöhaittoja aiheuttamattomien toimintojen teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta (KTV-y).

Maaperä

Alueella tehtyjen maaperätutkimusten mukaan maanpinnassa on ohuen täyttömaan alla muutamia metrejä turvetta, jonka alla on 2 – 10 metriä paksu kerros silttiä ja savea ennen kovaa pohjaa. Tonttialue on tasoitettu kiviaineksella.

Kemikaalit
Laitostilojen lämmitys, raaka-aineiden lämmitys sekä kuuma vesi tuotetaan laitoksen omassa, polttoöljyllä toimivassa energialaitoksessa (Turbomatic, valmistaja Polarmatic Oy). Polttoöljyä käytetään noin 35 000 l/a. Öljy varastoidaan lämmitinkontin sisään sijoitetussa säiliössä, tai lämmitinkontin vieressä sijaitsevassa polttoöljykontissa. Säiliössä on ylitäytön estin.

Betonin lisäaineet säilytetään omassa tiiviissä kontissa, joka toimii valuma-altaana.

Päästöt vesistöön ja viemäriin

Tontilla ei ole viemäriliittymää. Saniteettijätevedet johdetaan 6 m3 umpisäiliöön, joka tyhjennetään tarpeen mukaan. Betoni valmistetaan suljetussa prosessissa, josta ei muodostu vesi- tai jätevesipäästöjä. Autojen ja laitteiden pesuvesi käsitellään suljetussa pesujärjestelmässä. Selkeytetty vesi käytetään uudelleen pesussa ja betonin tuotannossa. Ajoittain liikaa vettä kuljetetaan saman yhtiön Tattarisuon laitokselle, missä on parempi pesuveden käsittely/kierrätysjärjestelmä.

Piha-alueen sadevedet imeytyvät maaperään ja ohjautuvat alueen ojiin. Betoniautojen täyttöpaikalla sekoittimen alla ei ole betonilaattaa, pelkkä soramaa. Betonilaatta helpottaisi siivousta ja vähentäisi päästöjä maaperään/alueen vesiin.Turvesuon alueen sadevedet kulkevat Mankkaanpuroa ja Gräsanojaa pitkin Haukilahteen.

Päästöt ilmaan

Tarkastuksen aikana täytettiin yksi sementtisiilo.  Pölynsuodatusjärjestelmä toimi hyvin, näkyvää pölypäästöä ei muodostunut. Tarkastuksen aikana tuotiin kiviainesta, kuorman purku aiheutti ison pölypilven. Piha oli sateen jäljiltä kostea, eikä pölissyt.

Jätä kommentti

Myyntipäälliköistä tehtiin esittelyvideot

Katso Espoon valmisbetonitehtaan asiakkaiden luottomyyntipäällikkö Mauri Komulaisen sekä hänen vahvistuksekseen juuri tulleen Vesa-Matti Luoman esitelyvideot. Klikkaa kuvaa, niin pääse videoon:

Komulainen_Mauri

Luoma_Vesa-Matti

Jätä kommentti

Espoon valmisbetonitehdas Finnbuildissa

Mauri Komulainen valmisbetoni

.

Lujabetonin Espoon valmisbetonitehdas oli näyttävästi esillä Finnbuild-messujen yhteydessä olevilla Infrarakentamisen messuilla. Mauri Komulainen kertoi miten valmisbetonia hyödynnetään esimerkiksi siltojen rakentamisessa